syri.net Information
Last Update: 11/21/2021

syri.net është agjencia më e madhe e lajmeve në shqipëri, që brenda një kohe të shkurtër është kthyer në lider të informacionit.