वर्ग:

!MISSING: [government] !MISSING: [websites top 10]

पद

7239

अनुमानित मूल्य

$ 7M

उद्योग

!MISSING: [government]

Official website of the Election Commission of India

पद

7308

अनुमानित मूल्य

$ 9M

उद्योग

!MISSING: [government]

Drishti IAS, since 1999, is India's premier UPSC coaching institute & online study webportal. We provide IAS coaching in Delhi & Allahabad; Prelims & Mains Test Series; IAS YouTube Channel; Distance Learning Programme (DLP) and best free UPSC study material in English & Hindi.

पद

7317

अनुमानित मूल्य

$ 4M

उद्योग

!MISSING: [government]

पद

7815

अनुमानित मूल्य

$ 25M

उद्योग

!MISSING: [government]

संकेत स्थळाचा उद्देश नागरिकांना शिक्षित करणे आहे च्यासोबत माहिती पर्यंत पोहोचवीने जसे की अपेक्षित सेवा, शासकीय सेवेसाठी परिपूर्ण वेळ, व्यावसायिक प्रक्रिया, लागू नियम आणि कायदा, शासनाशी संपर्काचे प्रमुख मुद्दे, इत्यादी. हे संकेतस्थळ नागरिकांना त्यांचे हक्क, फायदे आणि शासनाच्या योजनांविषयी शिकवते, या योजना आणि त्यांचा लाभ यांच्यासाठी गरज असलेली पात्रता बदल इत्यादी मुद्दे या संकेतस्थळाव्दारे शिकवले जाता.

पद

7824

अनुमानित मूल्य

$ 13M

उद्योग

!MISSING: [government]

पद

7924

अनुमानित मूल्य

$ 11M

उद्योग

!MISSING: [government]

Uttarakhand Government Portal, India

पद

8203

अनुमानित मूल्य

$ 37M

उद्योग

!MISSING: [government]

Welcome to MPOnline Portal

पद

8311

अनुमानित मूल्य

$ 2M

उद्योग

!MISSING: [government]

Secure, Scalable and Sugamya Website as a Service

पद

8470

अनुमानित मूल्य

$ 3M

उद्योग

!MISSING: [government]

पद

8694

अनुमानित मूल्य

$ 4M

उद्योग

!MISSING: [government]

Suomi.fi – tietoa ja palveluja elämäsi tilanteisiin

!MISSING: [recently updated]

!MISSING: [random websites]